Category: मराठी कविता


from Instagram: http://ift.tt/2jJvyxJ
Advertisements

from Instagram: http://ift.tt/2zLwPex

from Instagram: http://ift.tt/2wCxahd

 

बायको..  तुझा माझ्यावर Love नाय काय.. नाय काय..
डोळे बघ माझे किती गोल गोल.. गोल गोल..
प्रेम बघ त्याच्यात किती खोल खोल.. खोल खोल..
खोलवर एकदा पोहून बघ.. पोहून बघ..
प्रेम माझ्यावर करून बघ.. करून बघ..

बायको..  तुझा माझ्यावर Love नाय काय.. नाय काय..
Guy बघ मे किती shy shy.. shy shy..
दिसायला मे किती smart हाय.. smart हाय..
Personality पण माझी नीट बघ.. नीट बघ..
प्रेम माझ्यावर करून बघ.. करून बघ..

बायको..  तुझा माझ्यावर Love नाय काय.. नाय काय..
बोलतो बघ मे किती गोड गोड.. गोड गोड..
बाकीचं tension तू सोड सोड.. सोड सोड..
स्वप्नांत पण तू only positive बघ.. positive बघ..
प्रेम माझ्यावर करून बघ.. करून बघ..

बायको..  तुझा माझ्यावर Love नाय काय.. नाय काय..
तुझ्यासाठी आणली मी साडी.. साडी..
सोबत आहे जिलेबी ची गोडी.. गोडी..
बेसन लाडूची पण तू taste बघ.. taste बघ..
प्रेम माझ्यावर तू करून बघ.. करून बघ..

बायको..  तुझा माझ्यावर Love नाय काय.. नाय काय..
करतो की नाही तुझी care.. care..
I dare for you.. I don’t fear.. fear..
Test माझी तू घेऊन बघ.. घेऊन बघ..
प्रेम माझ्यावर तू करून बघ.. करून बघ..

बायको..  तुझा माझ्यावर Love नाय काय.. नाय काय..
तुझ्यासाठीच लिहिली ही poem.. poem..
सोनू ची लावली मी rhythm.. rhythm..
तालात तू एकदा वाचून बघ.. वाचून बघ..
प्रेम माझ्यावर तू करून बघ.. करून बघ..

बायको..  तुझा माझ्यावर Love नाय काय.. नाय काय..
आता तरी Stop saying “I hate you..”.. hate you..
बोल ना मग मला तू “Love you..” Love you..
विश्वास माझ्यावर तू ठेऊन बघ..
प्रेम माझ्यावर तू करून बघ.. करून बघ..

from Instagram: http://ift.tt/2usyKSg

from Instagram: http://ift.tt/2t97mEO

from Instagram: http://ift.tt/2t68vjI

from Instagram: http://ift.tt/2rvMHcr

from Instagram: http://ift.tt/2pcfh2I

​ए …. ऐक ना….

ए …. ऐक ना….
 … तुझं असं बघणं….
नको बघत जाऊस ना…. तू असं मला….
असच कधी…. घायाळ करशिल तु मला…
तुझ्या या नजरेने… जखम होईल या जीवाला….

ए …. ऐक ना….
ए…. तुझं हे हसणं ….
माझ्या चेहर्यावर ….. घेवुन येतं हसु…
असच कधी…. वेडं करशिल तु मला…
तुझ्या या हसण्याने… लागेल वेड या जीवाला….

ए …. ऐक ना….
ए…. तुझे हे डोळे…
नको ते cute से डोळे मिचकवु….
मनात माझ्या तु तुझ घर बनवु…
असच कधी… तुझच करशिल तु माझं मन…
तुझ्या या डोळ्यांनी…. घेवुन जाशिल तु माझं हे मन…

ए …. ऐक ना….
ए …. तुझ बोलणं….
नको बोलुस एवढ्या प्रेमाने… 
ऐकु येतो मला तुझा आवाज तु नसताना
असच कधी… होउन जाईल मी तुझ्या शब्दांचा दिवाना…
तुझ्या शब्दांमध्ये…. अडकुन जाईल मी तु बोलताना…

ए …. ऐक ना….
ए ….. किती काळजी घेतेस रे…
नको घेऊस माझी एवढी काळजी…
तुझ्या असण्यातच असेल मी…
असच कधी… मला तुझ्या अधाराचाच आधार राहील..
रु नसताना… विखरून जाईल मी…

ए… ऐक ना…
ए… किती साथ देतेस तू मला…
नको देऊस एवढी साथ माझी…
असच कधी… माझ्या सावलीत तुला शोधेल मी…
तुझ्या शिवाय … सगळ्यांत असूनही एकटा राहील मी…