Category: मराठी कविता


from Instagram: http://ift.tt/2HHr5mH
Advertisements

from Instagram: http://ift.tt/2FshCyY

from Instagram: http://ift.tt/2sIN7SO

from Instagram: http://ift.tt/2n0oVpq

from Instagram: http://ift.tt/2jJvyxJ

from Instagram: http://ift.tt/2zLwPex

from Instagram: http://ift.tt/2wCxahd

 

बायको..  तुझा माझ्यावर Love नाय काय.. नाय काय..
डोळे बघ माझे किती गोल गोल.. गोल गोल..
प्रेम बघ त्याच्यात किती खोल खोल.. खोल खोल..
खोलवर एकदा पोहून बघ.. पोहून बघ..
प्रेम माझ्यावर करून बघ.. करून बघ..

बायको..  तुझा माझ्यावर Love नाय काय.. नाय काय..
Guy बघ मे किती shy shy.. shy shy..
दिसायला मे किती smart हाय.. smart हाय..
Personality पण माझी नीट बघ.. नीट बघ..
प्रेम माझ्यावर करून बघ.. करून बघ..

बायको..  तुझा माझ्यावर Love नाय काय.. नाय काय..
बोलतो बघ मे किती गोड गोड.. गोड गोड..
बाकीचं tension तू सोड सोड.. सोड सोड..
स्वप्नांत पण तू only positive बघ.. positive बघ..
प्रेम माझ्यावर करून बघ.. करून बघ..

बायको..  तुझा माझ्यावर Love नाय काय.. नाय काय..
तुझ्यासाठी आणली मी साडी.. साडी..
सोबत आहे जिलेबी ची गोडी.. गोडी..
बेसन लाडूची पण तू taste बघ.. taste बघ..
प्रेम माझ्यावर तू करून बघ.. करून बघ..

बायको..  तुझा माझ्यावर Love नाय काय.. नाय काय..
करतो की नाही तुझी care.. care..
I dare for you.. I don’t fear.. fear..
Test माझी तू घेऊन बघ.. घेऊन बघ..
प्रेम माझ्यावर तू करून बघ.. करून बघ..

बायको..  तुझा माझ्यावर Love नाय काय.. नाय काय..
तुझ्यासाठीच लिहिली ही poem.. poem..
सोनू ची लावली मी rhythm.. rhythm..
तालात तू एकदा वाचून बघ.. वाचून बघ..
प्रेम माझ्यावर तू करून बघ.. करून बघ..

बायको..  तुझा माझ्यावर Love नाय काय.. नाय काय..
आता तरी Stop saying “I hate you..”.. hate you..
बोल ना मग मला तू “Love you..” Love you..
विश्वास माझ्यावर तू ठेऊन बघ..
प्रेम माझ्यावर तू करून बघ.. करून बघ..

from Instagram: http://ift.tt/2usyKSg