Category: मराठी कविता


from Instagram: http://ift.tt/2wCxahd
Advertisements

 

बायको..  तुझा माझ्यावर Love नाय काय.. नाय काय..
डोळे बघ माझे किती गोल गोल.. गोल गोल..
प्रेम बघ त्याच्यात किती खोल खोल.. खोल खोल..
खोलवर एकदा पोहून बघ.. पोहून बघ..
प्रेम माझ्यावर करून बघ.. करून बघ..

बायको..  तुझा माझ्यावर Love नाय काय.. नाय काय..
Guy बघ मे किती shy shy.. shy shy..
दिसायला मे किती smart हाय.. smart हाय..
Personality पण माझी नीट बघ.. नीट बघ..
प्रेम माझ्यावर करून बघ.. करून बघ..

बायको..  तुझा माझ्यावर Love नाय काय.. नाय काय..
बोलतो बघ मे किती गोड गोड.. गोड गोड..
बाकीचं tension तू सोड सोड.. सोड सोड..
स्वप्नांत पण तू only positive बघ.. positive बघ..
प्रेम माझ्यावर करून बघ.. करून बघ..

बायको..  तुझा माझ्यावर Love नाय काय.. नाय काय..
तुझ्यासाठी आणली मी साडी.. साडी..
सोबत आहे जिलेबी ची गोडी.. गोडी..
बेसन लाडूची पण तू taste बघ.. taste बघ..
प्रेम माझ्यावर तू करून बघ.. करून बघ..

बायको..  तुझा माझ्यावर Love नाय काय.. नाय काय..
करतो की नाही तुझी care.. care..
I dare for you.. I don’t fear.. fear..
Test माझी तू घेऊन बघ.. घेऊन बघ..
प्रेम माझ्यावर तू करून बघ.. करून बघ..

बायको..  तुझा माझ्यावर Love नाय काय.. नाय काय..
तुझ्यासाठीच लिहिली ही poem.. poem..
सोनू ची लावली मी rhythm.. rhythm..
तालात तू एकदा वाचून बघ.. वाचून बघ..
प्रेम माझ्यावर तू करून बघ.. करून बघ..

बायको..  तुझा माझ्यावर Love नाय काय.. नाय काय..
आता तरी Stop saying “I hate you..”.. hate you..
बोल ना मग मला तू “Love you..” Love you..
विश्वास माझ्यावर तू ठेऊन बघ..
प्रेम माझ्यावर तू करून बघ.. करून बघ..

from Instagram: http://ift.tt/2usyKSg

from Instagram: http://ift.tt/2t97mEO

from Instagram: http://ift.tt/2t68vjI

from Instagram: http://ift.tt/2rvMHcr

from Instagram: http://ift.tt/2pcfh2I

​ए …. ऐक ना….

ए …. ऐक ना….
 … तुझं असं बघणं….
नको बघत जाऊस ना…. तू असं मला….
असच कधी…. घायाळ करशिल तु मला…
तुझ्या या नजरेने… जखम होईल या जीवाला….

ए …. ऐक ना….
ए…. तुझं हे हसणं ….
माझ्या चेहर्यावर ….. घेवुन येतं हसु…
असच कधी…. वेडं करशिल तु मला…
तुझ्या या हसण्याने… लागेल वेड या जीवाला….

ए …. ऐक ना….
ए…. तुझे हे डोळे…
नको ते cute से डोळे मिचकवु….
मनात माझ्या तु तुझ घर बनवु…
असच कधी… तुझच करशिल तु माझं मन…
तुझ्या या डोळ्यांनी…. घेवुन जाशिल तु माझं हे मन…

ए …. ऐक ना….
ए …. तुझ बोलणं….
नको बोलुस एवढ्या प्रेमाने… 
ऐकु येतो मला तुझा आवाज तु नसताना
असच कधी… होउन जाईल मी तुझ्या शब्दांचा दिवाना…
तुझ्या शब्दांमध्ये…. अडकुन जाईल मी तु बोलताना…

ए …. ऐक ना….
ए ….. किती काळजी घेतेस रे…
नको घेऊस माझी एवढी काळजी…
तुझ्या असण्यातच असेल मी…
असच कधी… मला तुझ्या अधाराचाच आधार राहील..
रु नसताना… विखरून जाईल मी…

ए… ऐक ना…
ए… किती साथ देतेस तू मला…
नको देऊस एवढी साथ माझी…
असच कधी… माझ्या सावलीत तुला शोधेल मी…
तुझ्या शिवाय … सगळ्यांत असूनही एकटा राहील मी…

आज खुप दिवसांनी तुला पाहिलं..

आज खुप दिवसांनी तुला पाहिलं..
Don’t know what & why….
But… हृदयात काहीतरी pause झाल्यासरखं वाटलं….
तुला पाहता क्षणी मन तुझ्याकडे वळु लागलं ….
But…. मेंदूने सांगितलं…. थांब ….. तिथेच थांब….
बघ तिने तुला ignore केलं…
ते समजता क्षणी मनाला खुप वाइट वाटलं….
पण पाउलांनी …. स्वतः ला सावरलं…
बरं…. कितीही झालं तरी डोळे ….
डोळ्यांना नाही आवरता आलं….
त्यांतुन येणाऱ्या पाण्याच्या थेंबांना नाही थांबवता आलं…..
मग….. कुठून तरी मन …
जुन्या अठवणींच्या रस्त्यावर चालु लागलं…
चालता … चालता त्या अठवणींच्या रस्त्यावर….
डोळे पूर्ण भरून आले….
आपलं तेव्हाचं लपून लपून भेटनं…..
खुप वेळ अश्याच गप्पा मारनं….
तुझं हसनं….
तू तुझे problems माझ्याशी share करणं….
मग मी इथून तिथून काहीतरी search – research करून …
तुझ्या problems चे solutions शोधून तुझ्यासाठी आणनं…..
तसही तुला मी life मध्ये फक्त problems असतानाच लक्षात यायचो….
hmmm…. म्हणजेच… आता तुझ्या लाइफ मध्ये problems तरी नाही ….
or त्यांच्या solutions साठी तुझ्याकडे कोणीतरी आहे….
हे मात्र मनाला लगेच पटलं…..
त्यातच तू ignore केल्याचं reason मनाला समजलं …..
तुझ्यासारख्या selfish व्यक्तीचं example भेटलं…..
आणि बरं झालं तू इथवरच माझ्या नशिबात होती ….
याचं समाधान मला शेवटी मिळालं….

मला पाऊस जाम आवडतो….

पावसाळ्यात लोकांना traffic चा त्रास असतो…
trains मध्ये गर्दी असते….
रसत्यात चिखल आणि गल्ली गल्लिमधल्या घरांत पानी साचलेल असतं…
मला पावसात हसताना पाहुन….
मला विचारतात तुला पाऊस का आवडतो….!
तेव्हा मी बराच केला ….

जेव्हा पावसात रसत्यात चिखल साचतो….
चिखलात तू स्वताला सावरते….
चिखलात सावरत सावरत…..
छत्री सांभाळत सांभाळत ….
जेव्हा तू चालते….
तेव्हा सावरलेली तू ….खुप छान दिसते….
म्हणून मला पाऊस जाम आवडतो…..

जेव्हा पावसात जोरात वारा येतो….
त्या वार्याने तुझी छत्री उलटी होऊन तू भिजते….
त्यावेळी पावसावर वैतागलेली….
आणि स्वतावर हसलेली तू खुप छान दिसते….
म्हणून मला पाऊस जाम आवडतो…..

जेव्हा पावसात रस्त्यांवर पाणी साचतं ….
त्यावेळी एखादी गाडी तुझ्या नकळत …
तुझ्यावर पाणी उडउन तुला भिजउन जाते….
तेव्हा त्या driver वर रागावालेली….
तू खुप छान दिसते….
म्हणून मला पाऊस जाम आवडतो…..

जेव्हा पावसात नाचावसं वाटतं….
तेव्हा तू खुप खुश होऊन पावसात नाचते…
लहान मुलांसारखि बागड़ते….
तेव्हा त्या पावसात मनापासून हसलेली तू खुप छान दिसते…
म्हणून मला पाऊस जाम आवडतो…..

जेव्हा अचानक पाऊस येतो …
सगळे जग त्याच्या ओलाव्याने भिजते….
अशाच पावसात ओलीचिंब भिजलेली…
ठंडी ने शहारलेली तू खुप छान दिसते….
म्हणून मला पाऊस जाम आवडतो…..

जेव्हा पाऊस विजांचा कड़कडाट करतो….
विजांच्या कडकडाटाने तु घाबरते….
आणि त्यांना घाबरुन तू माझ्या मिठीत येते…..
घाबरलेली तू माझ्या मिठीत… किती सुंदर दिसते…
म्हणून मला पाऊस जाम आवडतो…..