आज खुप दिवसांनी तुला पाहिलं..

आज खुप दिवसांनी तुला पाहिलं..
Don’t know what & why….
But… हृदयात काहीतरी pause झाल्यासरखं वाटलं….
तुला पाहता क्षणी मन तुझ्याकडे वळु लागलं ….
But…. मेंदूने सांगितलं…. थांब ….. तिथेच थांब….
बघ तिने तुला ignore केलं…
ते समजता क्षणी मनाला खुप वाइट वाटलं….
पण पाउलांनी …. स्वतः ला सावरलं…
बरं…. कितीही झालं तरी डोळे ….
डोळ्यांना नाही आवरता आलं….
त्यांतुन येणाऱ्या पाण्याच्या थेंबांना नाही थांबवता आलं…..
मग….. कुठून तरी मन …
जुन्या अठवणींच्या रस्त्यावर चालु लागलं…
चालता … चालता त्या अठवणींच्या रस्त्यावर….
डोळे पूर्ण भरून आले….
आपलं तेव्हाचं लपून लपून भेटनं…..
खुप वेळ अश्याच गप्पा मारनं….
तुझं हसनं….
तू तुझे problems माझ्याशी share करणं….
मग मी इथून तिथून काहीतरी search – research करून …
तुझ्या problems चे solutions शोधून तुझ्यासाठी आणनं…..
तसही तुला मी life मध्ये फक्त problems असतानाच लक्षात यायचो….
hmmm…. म्हणजेच… आता तुझ्या लाइफ मध्ये problems तरी नाही ….
or त्यांच्या solutions साठी तुझ्याकडे कोणीतरी आहे….
हे मात्र मनाला लगेच पटलं…..
त्यातच तू ignore केल्याचं reason मनाला समजलं …..
तुझ्यासारख्या selfish व्यक्तीचं example भेटलं…..
आणि बरं झालं तू इथवरच माझ्या नशिबात होती ….
याचं समाधान मला शेवटी मिळालं….