…. प्रेम तर व्हायचंच होतं ….. 

 

 

प्रेम तर व्हायचंच होतं… 

लफड्यात तर पडायचंच होतं …. 

try तर बरंच केलं मी …. 

पण जे कुणीतरी लिहून ठेवलंय ते तर व्हायचंच होतं …. 

प्रेम तर व्हायचंच होतं…… 

 

रात्रीचं जगायचं होतं …. 

Whole day ढगांत तरंगायचं होतं …. 

कोणाच्यातरी नादात…. 

mobile चे bills भरायचे होते…. 

प्रेम तर व्हायचंच होतं…

 

काम धंद्यांचे वांदे व्हायचे होते …. 

appraisal list मधून नाव delete व्हायचे होते …. 

overtime चे income संपून …

half-day चे deductions व्हायचेच होते …. 

प्रेम तर व्हायचंच होतं…. 

 

बंद डोळ्यांत स्वप्नं …. 

आणि उघड्या डोळ्यांतून पाणी तरंगायचंच होतं …. 

गर्दीत एक एकट वाटायचंच होतं …. 

हसता हसता चुकून रडायचंच होतं …. 

प्रेम तर व्हायचंच होतं….. 

 

कोणाच्या तरी आठवणीत संपूर्ण दिवस waste करायचाच होता …. 

कोणाचातरी चेहरा डोळ्यांसमोर ठेऊन …. 

कागदांवर दोन चार lines लिहायच्याच होत्या …. 

कश्यातरी rhyme करून …… 

यासारख्या पोएम्स बनयच्याच होत्या …. 

प्रेम तर व्हायचंच होतं…