…. स्वप्न ….


स्वप्न ….. स्वप्न कशी असतात … म्हणजे सगळ्यांसाठी वेगवेगळी असतात …. पण प्रत्येक जन त्याला कश्या बरोबर तरी compare  करतो …. माझ्या काही मित्राना विचारला तर त्यांनी सांगितलं … “Dreams are those which can never turn into reality” … Dreams are Uncontrolled” …. “Dreams can sometimes turn into reality” …. “Dreams is is the our place of having whatever we want…”…. स्वप्न ….


स्वप्न आकाशातल्या काळ्या ढगांसारखी असतात ….
जसे आकाशात काळे ढग दाटून आले कि पाऊस पडतो ….
कोरड्या डोळ्यांत स्वप्न दाटून आली कि …
डोळ्यातून पाण्याच्या धारा वाहू लागातात ….


स्वप्न समुद्र किनार्यावर बांधलेल्या …..
वाळूच्या बंगाल्यांसारखी असतात ….
कितीही सुंदर असली तरी …
पाण्याची एक लाट त्यांना पुन्हा ….. 
वाळूत लपउन टाकते …. 


स्वप्न “प्रेम प्रकरणा” सारखी असतात ….
हसवतात …. रडवतात …..
दिवस रात्र जागवतात ….
भरपूर वेळा तुटतात  …. 
पण थोडा दुख संपला कि ……
पुन्हा डोळ्यांसमोर नव्याने उभी असतात ….


स्वप्न break  fail झालेल्या cars सारखी असतात …. 
अगदी Uncontrolled  …..
कितीही ताकत लाऊन breaks  लावले तरी नाही थांबत ….
आणि शेवटी कुठल्यातरी दिवाळाला आदळूनच थांबतात …


स्वप्न “Adobe  Photoshop ” सारखी असतात ….
कुणालाही कुठे हि थांबू देतात …
कोणाही सोबत राहू देतात ….
पण workload  असताना open  केला तर ….
System  hang  करतात ….


स्वप्न प्रश्ना सारखी असतात ….
Unanswered  ….
Unknown  ….
always  new …..
पण बर्याच वेळा त्यांचे answers  same  असतात … 


स्वप्न पाण्या सारखी असतात ….
तहान भागउ  सकतात ….
त्यात भिजउ शकतात ….
तरंगउ शकतात ….
पण पोहत पोहत किनारा गाठायला ….
भरपूर मेहनत करून घेतात ….


स्वप्न आपल्या जुन्या मित्रां सारखी असतात …
जेव्हा भेटू तेव्हा … एकदम छान feel  करून देतात ….
कितीही tenssion  असला तरी ….
त्यांच्या सोबत असताना …..
life  अगदी smooth  असल्यासारखी feeling  देतात ….