….. आई …..

जेव्हा तुला वाटायचं 

मला समजत नाही …

तू ते मी काढलेलं पहिलं चित्र …

Showcase च्या त्या काचेत ठेवलंस …

ते पाहून मला अजून एक चित्र काढावसं वाटलं ….

जेव्हा तुला वाटायचं 

मला समजत नाही …

तू त्या मागच्या खिडकीतल्या मांजरीला ….

भरलेल्या वाटीतून दुध प्यायला द्यायचीस …

तेव्हा मला समजलं .. कि प्राण्यांवर दया करावी …

जेव्हा तुला वाटायचं 

मला समजत नाही …

तू फक्त माझ्या वाढदिवसासाठी …

ती खीर बनवायाचीस ….

आणि मला समजलं की ….

आयुष्यात या छोट्या छोट्या गोष्टी सुद्धा…

किती महत्वाच्या असतात ना ….

जेव्हा तुला वाटायचं 

मला समजत नाही …

तू त्या देव्ह्यार्यापाशी प्रार्थाना म्हणायचीस ….

तेव्हा मला वाटायचं …. की …

तिथे देव आहे … आणि तो तुझ्याशी बोलतो ….

जेव्हा तुला वाटायचं 

मला समजत नाही …

तू माझ्या केसांतून प्रेमाने हात फिरावायाचीस …

तेव्हा मला प्रेमाचा अर्थ समजला …

जेव्हा तुला वाटायचं 

मला समजत नाही …

मी तुझ्या डोळ्यांत अश्रू पाहिले …

तेव्हा मला समजलं की …

कधी कधी काही गोष्टीं मुळे दुख होतं …

तेव्हा रडलं तरी चालतं  …

जेव्हा तुला वाटायचं 

मला समजत नाही …

तू हसायचीस ….

तेव्हा मला वाटायचं …

मीही नेहमी हसत राहावं …

आणि तुझ्या सारखं छान दिसावं …

जेव्हा तुला वाटायचं 

मला समजत नाही …

मी आजारी असताना तू कितीतरी रात्री …

माझ्या काळजीत जागून घालवल्यास …

तेव्हा मला समजलं …

Doctor नुसती औषधे देतो … बरं नाही करत …

जेव्हा तुला वाटायचं 

मला समजत नाही …

तू माझी काळजी घेतलीस …

तेव्हा मला समजलं …

मी तुझ्या साठी …. काहीही केलं तरी …

तुझे उपकारांची मी परतफेड करू शकत नाही ….

जेव्हा तुला वाटायचं 

मला समजत नाही …

पण …. मी पाहिलं ….

आणि मला बरंच समजलं …

तुझ्या शिवाय मी नसतोच …..

आणि माझ्या आयुष्यात तूच देव आहेस ….

….. Thank you आई …… Thank you ….