…. वाट पाहतोय …

वाट पाहतोय …

त्या शब्दांची,

शब्दांतल्या त्या गोडव्याची,

न गायलेल्या काव्याची ….


वाट पाहतोय …

तुझ्या सोबतीची ,

त्या मधुर हास्याची,

त्या बोलक्या नयनांची …

वाट पाहतोय …

तू येण्याची,

येऊन माझी होण्याची,

मिठीत माझ्या तू ….

सर्व काही विसरून जाण्याची ….


वाट पाहतोय …

अवेळी येणार्या पावसाची,

जोराच्या त्या पावसाने …

तुला भिजून टाकण्याची,

तूझं ओलं सुंदर रूप बघत राहण्याची …


वाट पाहतोय …

त्या स्पर्शाची ,

स्पर्शाताल्या त्या जाणीवेची,

माझ्या स्पर्शाने …

तुझ्या अंगावर येणार्या शहार्याची …

वाट पाहतोय …

त्या क्षणाची,

त्या क्षणी असलेल्या एकांताची,

तू आणि मी आपण दोघेच ,

असू  जेव्हा …. त्या वेळेची….


वाट पाहतोय …

त्या दिवसाची,

तू आणि मी …

एकत्र होण्याची …

पाहिलेल्या स्वप्नांना …

खरोखरचे जगण्याची ….Advertisements