…. मी प्रेमातून पडलो ….


प्रेमात पडलो,

हवेत उडलो,

सोबत फिरलो,

movies ला गेलो,

देवळात आलो,

प्रेमगीते गायलो,

स्वप्नात रमलो,

ढगांत शिरलो,

तिच्यासाठी जगलो,

कितींदातरी  मेलो,

मागे मागे धावलो,

वेळेवर पोहचलो,

Platform वर थांबलो,

चौपाटी वर बसलो,

पावसात भिजलो,

तिच्या डोळ्यांत दिसलो,

तिच्या हसण्यात हरवलो,

केसांत गुंतलो,

स्पर्शात संपलो,

खरा समजलो,

खोटं बोललो,

थोडासा हसलो,

मनातच नाचलो,

तरी भरपूर रडलो,

ईशार्या ईशार्यांत खेळलो,

Arguments मध्ये हरलो,

बोलून बोलून दमलो,

Problems मध्ये फसलो,

लोच्यांत अडकलो,

लफडी जिंकलो,

पण राड्यांत पडायला थोडा घाबरलो,

रात्रभर जागलो,

Lecturer’s ला झोपलो,

सोबत राहिलो,

कधीच एकटा नाही चाललो,

तिच्या शिवाय बाकी सगळं विसरलो,

मित्रांना नडलो,

घरातल्यांबरोबर भांडलो,

पण शेवटी ……

जेव्हा प्रेमातून पडलो ……

तेव्हा कुठे खरं प्रेम करायला शिकलो ….!!!