आवडतं तुला आपलं,
एका छत्रीतून जाणं….
हातात तुझ्या पावसाचे थेंब झेलून ….
ते माझ्या चेहर्यावर उडवणं …..

Advertisements