….. आता तरी कर डेअरिंग ….

आता तरी कर,
डेअरिंग….
लाइफ ची तुझ्या कर,
Setting …

मग फिनिश होइल तुझी ,
Waiting…
आणि बघ चालु होते की नाही ,
तुझी Dating

चेहर्या वर नेहमी ठेवत जा ,
Smile …
झालंच कधी Hurt तर …
ते असतं For a While …

पाहिजे तर hide करून सगळ्यांपासुन ,
कर थोडसं Cry…
कोणी जर पाहिलंच तर म्हनायचं …
“काही नाही डोळ्यात काही तरी गेलयं…”

टोचन ऐकून प्रत्येकाचं …
झालाय भेजा Fry …
घरात काय … बाहेर काय …
Value कुठेच नाय …

कशाला सारखा सारखा
नशिबाला दोष द्यायचा …
Mistakes चा काहीसा Load …
स्वताच्या खांद्यावर सुद्धा घ्यायचा …

Risk घे,
झोल कर …
life ला तुझ्या …
fast forward मध्ये Roll कर ….

आत्ताच करून घे जे काय करायचे …
काय खरं काय खोटं हे आपण नाय ठरवायचं …
केलं ते चांगलं की वाईट …
ते वेळेनेच असतं ठरवायचं …

झालाच जर लोचा तर बघता येइल…
वट आहे आपली …
हा matter सुद्धा …
बाकिच्यां सारखा Solve होइल ….

बेट लावतो …
जिंकशीलच तू ….
नाही जिंकलास तर ….
माझ्या वरच घोडा target कर ….

Tension घेऊ नकोस ….
यायचे ते येतील …
जायचे ते जातील …
नको त्या लोकांचा …
उगीचच विचार करू नकोस ….

Advertisements