… थोडा वेळ लागेल ……

तू नसशील तरीही चालेल …
थोडे दिवस दुख होइल ,
पुन्हा पहिल्या सारखा हसेल ….
पण त्यासाठी नक्कीच थोडा वेळ लागेल ….

तुझ्या सारखं मलाही कोणीतरी भेटेल ,
कोणीतरी माझी आठवण काढेल ,
कोणीतरी माझी वाट पाहिल …
पण त्यासाठी नक्कीच थोडा वेळ लागेल …

सगळ्याबरोबर असताना आत्ता सारखा मी एकटा नसेल ,
मित्रांमध्ये जमेल ,
Cricket, Football … Basketball …खेळून दमेल …
पण त्यासाठी नक्कीच थोडा वेळ लागेल …

तू मला विसरलीस तसा मी ही तुला विसरेल ,
Past Tense ला सोडून ,
Present Tense मध्ये जगेल …
पण त्यासाठी नक्कीच थोडा वेळ लागेल …

आत्ता सारखीच भरपूर स्वप्न मला पडतील ,
माझे बरेचसे Friends सुद्धा माझ्या सोबत असतील …
आणि त्यात तू नसशील …
पण त्यासाठी नक्कीच थोडा वेळ लागेल …

हिरव्या गार निसर्गाच्या कुशीत मी रमेल ,
रंगन मध्ये रंगेल ,
Adventure Sports सुद्धा Try करेल …
पण त्यासाठी नक्कीच थोडा वेळ लागेल …

तुझं नाव माझ्या “Friends List” मध्ये नसेल ,
Call आणि SMS तर दुरच …
पण तुझा Contact Number सुद्धा माझ्या “Phone book” मध्ये नसेल …
पण त्यासाठी नक्कीच थोडा वेळ लागेल …

Advertisements