……. कोणीच कोणाचं नसतं ! ……

या जगात कोणीच कोणाचं नसतं ,
जे काही आहे ते तुझं नी माझं ,
या सगळ्यात आपल असं काही नसतं …

ज्याचा कही Use होतो तो मित्र ,
आणि ज्यामुळे Problem होतो तो शत्रु असतो ,
Financial Condition चांगली असेल की मग शत्रु देखिलच लवकरच मित्र बनतो…

कोणी तुझी काळजी नाही करत ,
कोणी तुझ्या दुखातही नाही रडत ,
कोणाच्याही डोळ्यांतुन पाण्याचा थेंबही नाही पडत …

कोणी तुझी वाट नाही पाहत ,
तुझ्यासाठी कोणी नाही थांबत ,
तुझ्यापेक्षा त्यांना Time चीच Value जास्त असते ….

कोणीच तुझी आठवण नाही काढणार ,
तू हे जग सोडून गेलास तरी २ -३ दिवसांत ,
इथे प्रत्येकाची Life …. “Back to Normal ” असणार …

विनाकारण कोणी तुला साधा SMS सुद्धा नाही करणार ,
पण जर त्यांना तुझी गरजच पडली तर ,
तुला Call करून भेटायला सुद्धा येणार …

म्हणुनच तुही सगळ्यां सारखा Selfish व्हायला शिकून घे ,
फक्त कामापुराताच Talk-Time वापरायला शिकून घे ,
म्हणजे कदाचित तुही त्यांच्या सारखा Successful होशील …

Actually सगळेच Selfish नसतील तसे ,
आपणच कुठेतरी चुकत असणार ,
कारण आपण त्यांच्या बद्दल ज़रा जास्तच ” Expectations ” ठेवत असणार …

Advertisements