…..प्रेम करायचयं … ???….

मित्र विचारतात की काय होतं प्रेम करायला ?
तुझं जातं तरी काय प्रेमात पडायला ?
अरे मी नाही कुठे म्हटलं प्रेमात पडायला ?
पण कोणीतरी हवं ना धक्का द्यायला !!!

बर्याचदा वाटत आपणही प्रेम करावं ,
पण कोणी भेटायला तरी हवं ?
तस शोधल्या वर भेटतील ही ,
पण काय Guaranty ते टिकतील ही ?

प्रेम कोणी शिकवत नसत ,
ते Experience मधुनच शिकायचं असतं …
एकदा करुन होत नसतं ,
ते भरपूर वेळा कारावसं वाटतं ….

प्रेमाची म्हणतात गोष्टच वेगळी …
पण प्रेमाच्या सगळ्याच गोष्टी सारख्याच असतात …
आधी भेटनं , मन जूळनं आणि मग दूर होणं ….
एवढ्या वरच “The End” होतात …

तिच्या हसान्याला हसावे लागते ,
ती रडताना अगदी दुखी चेहर्याने बसावे लागते…
हो ला हो करावे लागते …
नाही ला अजिबात नाही असेच समजावे लागते …

नेहमीच्या मित्राना भेटनं कमी होत ,
घरातल्या घरात बोलणं कमी होत ,
Time ची value सुद्धा समजायला लागते …
कारण भेटायला वेळेआधीच Present रहावे लागते…

प्रेमाला वेळ देऊन होत नाही ,
प्रेमातून वेळ काढावी लागते ,
Mobile मधे Balance उरत नाही ,
Battery देखिल संपायला लागते …

चालते तोवर चालवावे लागते ,
बंद पडले की थोड़े Tension वाढते …
मग थोड़े रडून वगैरे जाले की ,
पुन्हा नविन शोधावे लागते ….

आता प्रेम करायचेच म्हटल्यावर …
थोड़े तरी सहन करावे लागते …
आणि ते नाही केले तरी ,
इतरांचे ऐकावे लागते …

Advertisements